Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: September 2019

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Didier Bollen, handelend onder de naam: Shootics.

Bij het boeken van één of meer van mijn diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Shootics. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Gegevens fotograaf

Website: http://www.shootics.be 

Telefoon : +32487029156

Adres: Suskastraat 20 3550 Heusden-Zolder

BTW: BE0552992050

 

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en een klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Auteursrecht foto’s 

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij Shootics.
  • Het is niet toegestaan foto’s van Shootics, in welke vorm dan ook, aan te passen (verder te bewerken) en deze op internet te plaatsen; 
  • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik;
  • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur;
  • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf;
  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor marketing doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken;
  • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij is de wens om te verwijzen naar de social media pagina of website van Shootics.

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn 1 maand geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn uitgedrukt in euro. Shootics is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

 

 

Voorschot

De datum voor de opdracht wordt definitief in de agenda gezet na betaling en ondertekening van de offerte. Als Shootics een andere opdracht op de genoemde datum krijgt voordat de offerte is getekend en het voorschot is betaald, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Er moet dan binnen 24 uur worden ondertekend om de genoemde datum nog te kunnen hanteren.

 

 

Locaties

Voor opdrachten op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de opdracht. De fotograaf denkt en adviseert uiteraard graag mee. TIP: denk aan een alternatieve locatie voor bij slecht weer als op primaire locatie dan niet gefotografeerd wenst te worden.

Eventuele kosten voor de locatie worden betaald door de klant. Hier komen ook de parkeer en toegangskosten voor de fotograaf bij. Rechten om te mogen fotograferen op de locatie worden geregeld door de klant zelf.

 

Levering fotomateriaal

De selectie van alle gemaakte foto's wordt door de fotograaf gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door de fotograaf bepaald. Hierin heeft de klant geen inspraak.

Foto`s kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. RAW bestanden worden niet geleverd.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. 

Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden één jaar bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s. Foto's zijn in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Betalingen

De betalingstermijn is 1 maand na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig is voldaan binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 2 maanden na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan wordt de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Indien Shootics haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

 

 

Annulering

Annuleringen en/of herplannen van afspraken zijn kosteloos bij meer dan 2 weken voor de afspraak. Daarna wordt er 40% in rekening gebracht voor de uren in verlies. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 3 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 250€ bovenop het voorschot aangerekend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren